เพลงธรรมะ ชุด DOVE

 • ชื่อชุด  DOVE
 • โดย    กลุ่มธรรมยุคใหม่
 • จำนวน  ๑๑ เพลง
 • ๑. ประทีปส่องทาง
  ๒. โกรธกันทำไม
  ๓. ทุกข์ของพ่อ
  ๔. สองคนพาไป
  ๕. รางวัลใจ
  ๖. ยุคหน้ากาก
  ๗. ละครชีวิต
  ๘. คิดไปเอง
  ๙. ผลแห่งบุญ
  ๑๐. ยิ่งสูงยิ่งหนาว
  ๑๑. สัญญาใจ
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย