"ทัพพีในหม้อแกง"

 วิริยะ12    24 เม.ย. 2560

 "ทัพพีในหม้อแกง"

" .. บุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนนั้น "เราทั้งหลายไม่คิดถึง ไม่ปรารถถึง มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร" ไม่มีเวลาที่จะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนา บางคนฟังธรรมตั้งแต่เด็กน้อย ๆ จนมาถึงแก่ ความเป็นจริงนั้น ไม่ได้ฟังธรรมซักนิดเดียวก็ได้

"เหมือนเรานั่งใกล้ ๆ อาหาร" มันจะเอร็ดอร่อยเท่าไรก็ตามเถอะ เราไปนั่งติด ๆ มันก็อยู่เท่านั้นแหละ "ความอิ่มมันก็ไม่ปรากฎขึ้นมา รสมันก็ไม่ปรากฎขึ้นมา" เพราะอะไร "เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติ คือไม่ได้ชิมดู" บริโภคดู ไม่ลิ้มเลียดู ฉันใดก็ฉันนั้น .. "

"อุปลมณี"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

24 เม.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5205 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย