"ปฏิบัติให้รู้ด้วยตนเอง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12   17 ก.ค. 2564

.
 "ปฏิบัติให้รู้ด้วยตนเอง"

" .. "เรื่องการปฏิบัตินี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำ" เห็นแล้วไม่ปฏิบัติรู้แล้วไม่ปฏิบัติ ก็ไม่ได้เรื่องได้ราว จะเปรียบง่าย ๆ "อาหารที่มีรสเอร็ดอร่อย เอามาวางไว้ข้าง ๆ รู้ไหมว่ามันอร่อย" มันเกิดประโยชน์ไหม

นี่ท่านเรียกว่ารู้เฉย ๆ ไม่ได้ปฏิบัติ "คนรู้ธรรมะไม่เท่าคนผู้เห็นธรรมะ" คนเห็นธรรมใจมันเป็นธรรม "ธรรมะเกิดขึ้นกับจิต" อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ปฏิบัติจริงอย่าไปอาศัยสิ่งอื่นมากมาย "ปฏิบัติให้รู้ด้วยตนเองนี่" เมื่อจิตมันสงบแล้วสบาย .. "

"สงบจิตได้ปัญญา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

17 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4574 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย