Warning: include(header/picmenu_thai.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/member/signup.php on line 114 Warning: include(header/picmenu_thai.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/member/signup.php on line 114 Warning: include(): Failed opening 'header/picmenu_thai.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/member/signup.php on line 114
หน้าแรก มุมสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่

กัลยาณมิตรธรรมะไทย


! สมัครสมาชิกฟรี !

  กรุณากรอกรายละเอียดของคุณด้วยครับ  

  ชื่อ นามสกุล:

  **
  วัน/เดือน/ปีเกิด: วันที่  เดือน   พ.ศ.
*** กรุณาระบุเพื่อใช้ในยืนยันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลครับ ***
  เพศ: ชาย   หญิง พระสงฆ์/สามเณร ชี
  ที่อยู่:
  อำเภอ/เขต:
  จังหวัด: **
  รหัสไปรษณีย์:
  เบอร์โทรศัพท์:
  การศึกษา:
  อาชีพ:
 
โครงการอาสาสมัครช่วยพัฒนาเว็บ และ ชมรมธรรมะไทย
 

สวัสดีครับ กัลยาณมิตรธรรมะไทย ! เว็บธรรมะไทยที่ท่านคุ้นเคยนี้ ได้เปิดบริการข่าวสาร ข้อมูล และการเผยแผ่งานทางด้านพระพุทธศาสนา มาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
แต่ด้วยศักยภาพทางด้านงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันทำมีจำกัด จึงยังมีข้อมูลที่ยังไม่มีหรือที่มีแล้ว ได้รับการปรับปรุงค่อนข้างช้า ด้วยดำริของคุณล้วนชาย ว่องวานิช (ผู้ก่อตั้งเว็บนี้) ที่ต้องการให้เว็บนี้ได้มีผู้ที่มีีความรู้ ความสามารถ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บให้เจริญก้าวหน้าต่อไป มาช่วยกันปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหนังสือธรรมะ ภาพ เสียง วีดีโอ เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นเว็บธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนมากที่สุด

เว็บธรรมะไทยจึงเปิดโครงการรับสมัคร "อาสาช่วยพัฒนาเว็บ" ขึ้นมา ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว เพื่อให้เป็นเว็บงานศาสนาที่มีมหาชนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ สำหรับท่านที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเว็บธรรมะไทย

    ต้องการสมัครร่วมโครงการ "อาสาช่วยพัฒนาเว็บ"  

วัตถุประสงค์ของชมรม การจัดตั้งชมรมนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยอาศัยการศึกษาและปฏิบัติ ตามบาลีในพระไตรปิฎกเท่านั้น
  • เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดังสมัยพุทธกาล
  • เพื่อร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

    ต้องการสมัครร่วม "ชมรมธรรมะไทย"  

รายละเอียดในการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้/User Name:  ** <- ชื่อที่ใช้สำหรับ Login เข้าสู่ระบบ ห้ามเว้นวรรค(space)
รหัสผ่าน/Password:  ** <- รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ -
Re-password:  **   <- ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง -
ใส่ E-mail ของท่าน:  ** <- รายละเอียดต่างๆจะถูกส่งไปทางอีเมลนี้
 **   <- ใส่รหัสด้านซ้ายเพื่อป้องกันสแปมด้วยครับ
 


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย