ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์

 chutimon   4 พ.ย. 2554

ขอนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิการ่วมงานอยู่ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ ปีที่ ๑๕
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงพระชนมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ ธรรมสถานป่าช้าบ้านใหม่ บ้านใหม่ทรายทอง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย วันที่ ๒๐-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ในระหว่างวันที่นี้ประจำทุกปี ๑๐ คืน ๑๑วัน) พระอาจารย์กรรมดี สถานที่สัปปายะ ธรรมะเข้าใจง่่าย ได้นิสัยธรรม (รับพระปฏิกัสสนา้ด้วย)ติดต่อ เจ้าอธิการรวมพงษ์ ชุติมนฺโต ประธานจัดงาน โทร.081-7993432 "หญิงชายนี้แสนสิสวยอยู่ในโลก คันบ่มีธรรมของพระพุทธเจ้าเสริมให้กะบ่สวย"

DT012004

chutimon

4 พ.ย. 2554

ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณร รวมประพฤติวัตร
ปฏิบัติธรรม เข้าปริวาสกรรม
ณ วัดไทรโพธิ์งาม หมู่ ๔ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ. สุราษฎร์ธานี
เนื่องด้วยวัดไทยโพธิ์งาม ได้จัดปฏิบัติธรรามและเข้าปริวาสกรรม บำเพ็ญบารมี เป็นประจำทุกปีจึงขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศ – ร่วมประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม โดยพร้อมเพรียงกัน
ดำเนินงานโดย.......พระครูศีลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสวัดไทรโพธิ์งาม
กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๒
ถึง
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓
จัดบิณฑบาตในวัด ขอหมู่สวดเดี่ยว
การเดินทางโดยรถทัวร์ จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถ ที่ขนส่งสายใต้ใหม่ บริษัทลิกไนท์ทัวร์ ผ่านตัวอำเภอบ้านนาสาร รถจะวิ่งผ่านหน้าวัดไทรโพธิ์งาม
การเดินทางโดยรถไฟ ขึ้นรถที่สถานีหัวลำโพง ลงสถานีนาสาร ต่อรถประจำทางสาย นาสาร – สุราษฎร์ธานี รถจะวิ่งผ่านหน้าวัดไทรโพธิ์งาม “ถวายปัจจัยค่าพาหนะทุกรูป”
ติดต่อสอบถาม
พระครูศีลธรรมโสภิต (เจ้าอาวาสวัดไทรโพธิ์งาม) โทร ๐๘๗ – ๘๙๘๘๘๖๒
พระอาจารย์ทูล โทร ๐๘๗ – ๖๒๒๒๐๐๖ พระอาจารย์เพ็ง โทร ๐๘๗ – ๕๑๗๖๑๗๓
ดำเนินงานโดย พระอาจารย์ทองคำ ฉน.ทคโม โทร ๐๘๑ – ๒๗๙๙๒๖๘
ขอบคุณค่ะ

http://www.job-parttimes.com/
http://part-time-jobjob.blogspot.com/
http://jobs.jobteenee.com/
http://job.jobteenee.com/


 เปิดอ่านหน้านี้  5279 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย