สติและสมาธิที่ถูกต้อง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑

 Webmaster  

สติและสมาธิที่ถูกต้อง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑

สติและสมาธิที่ถูกต้อง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 610127B ซีดี ๗๔)

เริ่มต้นปฏิบัติธรรม
Dhamma.com
6 / 11

พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
"ถ้าเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง
จิตเคลื่อนเรารู้ ๆ จิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนา
เราจะได้ลักขณูปนิชฌานขึ้นมา
สมาธิชนิดตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
จิตเป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นแสนเป็นล้าน
อารมณ์นี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จิตเป็นคนดู
ไม่เหมือนสมาธิชนิดสงบนะ
จิตเป็นหนึ่งแล้วก็อารมณ์เป็นหนึ่ง
หนึ่งต่อหนึ่ง
ถ้าสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนา
จิตเป็นหนึ่ง อารมณ์นี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จิตเป็นคนดู

ถ้าฝึกสมาธิที่ถูกต้อง
คือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดู
เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา
ถึงต้องจ้ำจี้จ้ำไช ฝึกสมาธิให้ถูก
สมาธิถูกแล้ว การเจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียว"

-- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610127B ซีดีแผ่นที่ ๗๔


• พระนามของพระพุทธเจ้า

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• นี้แหละคือการศึกษา อานาปานสติ ภาค 3/3 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• นิทานธรรมะ เรื่อง เสื้อแห่งความสุข

• วัดโสมนัสวิหาร ราชวรวิหาร
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย