ธรรมนำเดิน เย็น

 Webmaster  

ธรรมนำเดิน เย็น

วิปัสสนาพระไพศาล วิสาโล ศูนย์ 3 ปี2560
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 / 12

หลักสูตรเผชิญความตายด้วยใจสงบ
โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9-15 มกราคม 2560
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ศ.3 ท่าแซะ ชุมพร


• 179(30/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่91 - คนรวยหาง่าย..คนมีความสุขหายาก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• เก้าอี้พลาสติกราคาส่ง

• พระพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน

• อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย