ธรรมให้รู้ : ตอนที่35 - สร้างเหตุที่ถูกต้อง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่35 - สร้างเหตุที่ถูกต้อง

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


เดินจิต


• E-BOOK...สมบัติผู้ดี ฉบับการ์ตูน

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• พระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานี (2402 - 2485)

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• ๖๙.ปางนาคาวโลก

• เมื่อวันพระมาถึง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย