ธันวาคม


งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เฉลิมฉลองที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น “มรดกโลก”


โดยมีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง งานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลาดย้อนยุค ลานวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้า OTOP

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ : งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย