ธันวาคม


สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมพิเศษ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมา แห่งแผ่นดิน” ช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระพุทธปฏิมาสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ให้ประชาชนสักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยมีพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ประดิษฐานเป็นประธาน


สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน

สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ซอย หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย