ธันวาคม


งานเทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

งานเทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดบุรีรัมย์ เทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ จัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจะนำเรื่องราว เรื่องเล่าทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงตำนานความเชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเป็นเมืองที่มีภูเขาไฟที่ดับแล้วมากที่สุดในประเทศไทย มาบอกเล่าให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานได้ชม ผ่านรูปแบบของนิทรรศการ และการแสดงแสง สี เสียง มีการจัดซุ้มไฟประดับต่างๆ ตลอดทางเดินขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ ๗๐๐ เมตร


มีการจัดลานวัฒนธรรม จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และอาหารพื้นเมือง นอกจากนี้ ยังมีการจุดประทีปสักการะองค์พระสุภัทรบพิตร พระคู่บ้านเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์

งานเทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ : งานเทศกาลภูเขาไฟบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย