พฤษภาคม


ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีเตียว (เดิน) ขึ้นดอยสุเทพ ทุกปีก่อนวันวิสาขบูชา ๑ คืน ประชาชนชาวเชียงใหม่ ต่างร่วมใจกันเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อไปกราบสักการะพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและน้อมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยผู้สร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ


ในคืนวันดังกล่าว ได้อัญเชิญนํ้าสรงพระราชทาน พร้อมชมริ้วขบวนจากศรัทธาประชาชนจาก ๒๕ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขบวนตั้งแต่ เชิงดอยสุเทพเคลื่อนขบวนขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ เส้นทาง ๑๐ กิโลเมตร


ประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ : วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง เชียงใหม่

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย