เมษายน


ประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) จังหวัดเชียงใหม่

ปีใหม่เมืองของชาวจังหวัดเชียงใหม่ มีความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนศักราชใหม่ เป็นโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อทำบุญตักบาตร สรงนํ้าพระ ดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในช่วงวันสำคัญ


ยังมีวัฒนธรรมประเพณี การขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย ทำบุญตักบาตร ขบวนแห่สรงนํ้าพระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง และการสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ (ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ประเพณีสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง) จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ : ประตูท่าแพ ถนน ท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย