เมษายน


กิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ (จำลอง) พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองแต่โบราณ ออกให้ประชาชนสักการะบูชาและสรงนํ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัตินี้เริ่มขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๗๘


กิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร
สถานที่ : สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย