พฤษภาคม


ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล ช่วงเดือนพฤษภาคม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประเพณีเพื่อสักการบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประชาชนนำดอกไม้สด นํ้าขมิ้น ส้มป่อย ธูปเทียน สักการะบริเวณหน้าพระวิหารเสาอินทขิล และบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์หลวง จำนวน ๓๒ โตก หมายถึงขวัญมงคล ๓๒ ประการ ในร่างกายเรา


สรงนํ้าพระพุทธรูปฝนแสนห่า ใส่บาตร ๑๐๘ ไหว้พระพุทธอัฏฐารส ปิดทองพระประจำปีเกิด


ประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ : วัดเจดีย์หลวง ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย