เมษายน


งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง

จังหวัดลำปางจัดงานประเพณีปีใหม่แบบล้านนาเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย ในชื่อว่า “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง” คำว่า “สลุงหลวง” เป็นภาษาพื้นเมืองของชาวล้านนา หมายถึง ขันนํ้าใบใหญ่ทำด้วยโลหะเงิน ชาวลำปางได้จัดสร้างสลุงหลวง เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่นํ้าอบ นํ้าหอม ขมิ้น ส้มป่อย เพื่อสรงนํ้าองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า ที่อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง แห่รอบเมืองลำปางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสรงนํ้าในวันปีใหม่ เสริมสิริมงคล


และจะมีการแข่งขัน “การตีก๋องปู่จา” (กลองบูชา) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง
สถานที่ : ห้าแยกหอนาฬิกา ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย