มกราคม


งานบวงสรวงพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์

งานเชิดชูเกียรติพระยาพิชัยดาบหัก จัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ เสียสละรักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศชาติของพระยาพิชัยดาบหักซึ่งเป็นวีรบุรุษของชาติไทยและเป็นทหารเอกคู่พระทัยที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อกอบกู้แผ่นดินไทย และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม


ในงานมีขบวนเทิดพระเกียรติพระยาพิชัยดาบหัก การออกร้านของเหล่ากาชาด การออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านต่าง ๆ

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย