กุมภาพันธ์


งานพระนครคีรี - เมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี

จัดแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ มีว่าวเข้าแข่งขันประมาณ ๕๐ ตัว และได้มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมว่าว กำลังพัดผ่านจังหวัดสตูลและในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้ จึงเหมาะแก่การเล่นว่าวโดยมเป็นงานประจำปีของจังหวัดเพชรบุรี


กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่วิถีชีวิต วัฒนธรรม กิจกรรมการท่องเที่ยว ๘ อำเภอ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงพลุ การประดับแสง สี ตามสถานที่ต่างๆ บนพระนครคีรี ชมพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ พระตำหนัก วัด อาคาร สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีนด้วย

งานพระนครคีรี - เมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี
สถานที่ : บริเวณพระนครคีรี (เขาวัง) และบริเวณโดยรอบเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย