มิถุนายน


ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย

ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดเลย ประเพณีบุญหลวง ถือเป็นบุญใหญ่ประจำปีของชาวอำเภอด่านซ้าย โดยรวมเอางานบุญผะเหวด (ฮีตเดือนสี่) และงานบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกันจัดขึ้นพร้อมกันในช่วงเดือน ๘ ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา ๓ วัน และในงานบุญหลวงนี้จะมีกองทัพ “ผีตาโขน” ออกวาดลวดลาย ทั่วเมืองด่านซ้าย ร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงในขบวนแห่ด้วย


- วันที่ ๑ เรียกว่าวันโฮม จัดขึ้น ณ วัดโพนชัย ประกอบด้วยพิธีบวชพราหมณ์ อัญเชิญพระอุปคุต บายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม ในวันนี้จะมีการแห่ผีตาโขนใหญ่ ผีตาโขนน้อย ไปยังวัดโพนชัย และมีการละเล่นผีตาโขน และการละเล่นท้องถิ่นอื่นๆ ด้วย

- วันที่ ๒ มีพิธีสู่ขวัญ และอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง มีขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ประกอบด้วยพระพุทธรูป พระสงฆ์ ขบวนบั้งไฟ และขบวนผีตาโขน ขบวนผีตาโขนจะเริ่มเล่นกันตั้งแต่เช้า ส่วนมากจะรวมกลุ่มกันที่วัดโพนชัย และเต้นตามจังหวะดนตรีที่สนุกสนาน อีกทั้งมีการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการขอฝนให้ตกตามฤดูกาล

- วันที่ ๓ พิธีเทศน์มหาชาติ ฯ ๑๓ กัณฑ์ และการสวดสะเดาะเคราะห์บ้านสะเดาะเคราะห์เมือง

ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย
สถานที่ : วัดโพนชัย ตำบล ด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย เลย
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย