เมษายน


งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นการขึ้นไปนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานไว้ที่ปรางน้อยบนเขาพนมรุ้ง และยังเป็นการไหว้พระทำบุญในวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๕ ของทุกปี


ซึ่งเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์จะส่องแสงลอดทะลุช่องประตู ทั้ง ๑๕ ประตู ของปราสาทหินพนมรุ้ง

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย