มิถุนายน


งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล "มหัศจรรย์ทุเรียนหลง - หลินลับแล" เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนหลง - หลินลับแล ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ของจังหวัด ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ณ ตลาดกลางผลไม้ (OTOP) เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


ในงานจัดให้มีกิจกรรมย้อนอดีต “หิ้วตะกร้านุ่งผ้าไทย จ่ายตลาด กินทุเรียน” การประกวดธิดาชาวสวนหลง - หลินลับแล แข่งขันตำส้มตำทุเรียนลีลา แข่งขันกินทุเรียนการแสดงนิทรรศการทุเรียน ตลาดพื้นบ้าน คาราวานสินค้าราคาถูก ของดีทั่วไทย และอาหารอร่อยของดี ๔ ภาค

งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่ : ตลาดขายผลไม้ วัดหัวดง ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล อุตรดิตถ์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย