พฤษภาคม


งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน จังหวัดศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไทย มีการจัดงานทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์


มีกิจกรรมจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดขบวนแห่ผลไม้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลไม้จากสวน กิจกรรมทัวร์สวนเกษตร โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ

งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย