สิงหาคม


ประเพณีลอยเรือจำลองสะเดาะเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ประเพณีลอยเรือจำลองสะเดาะเคราะห์ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดกาญจนบุรี ชาวมอญบ้านหนองลูจะช่วยกันสร้างเรือจากลำไผ่ ประดับตกแต่งด้วยกระดาษสี ทำธงร่ม และจัดเครื่องบูชา เช่น กล้วย อ้อย ขนม ข้าว ดอกไม้ ไปวางไว้ในลำเรือ มีการนำธูป เทียน ตามกำลังวันเกิด ไปไหว้ และจุดเทียนอธิษฐานขอให้สิ่งไม่ดี และเคราะห์ร้ายต่างๆ ให้พ้นไปจากชีวิต


ช่วงสายมีการตักบาตรนํ้าผึ้งและตักบาตรดอกไม้ในช่วงบ่าย ช่วงคํ่าร่วมกันปล่อยโคมลอยขนาดใหญ่ ฟังบทสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ และบทสวดสะเดาะเคราะห์จากพระสงฆ์ เมื่อถึงเช้าวันแรม ๑ คํ่า ชาวบ้านจะแห่ขบวนมีการรำประกอบดนตรี และจะช่วยกันลากเรือไปปล่อยกลางลำนํ้าสามประสบอย่างสนุกสนาน

ประเพณีลอยเรือจำลองสะเดาะเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ : ตำบล หนองลู ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย