ขอเชิญร่วมบุญสร้างสะพานข้ามคลองวัดแดงประชาราษฎร์เชื่อมระหว่างพระอุโบสถกับพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิ เเละหอพระไตรปิฎก

 socoman     27 พ.ค. 2565

ร่วมบุญสร้างสะพานข้ามคลองวัดแดงประชาราษฎร์เชื่อมระหว่างพระอุโบสถกับพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิ เเละหอพระไตรปิฎก

ที่มา : https://www.facebook.com/watdaengpracharaj/posts/745300806842967

3,840


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย