..บุญเร่งด่วน!! อีก ๑ วันปิดบัญชีบุญปล่อยชีวิตสัตว์ขึ้นปีใหม่แล้ว...

 dham     18 ธ.ค. 2553

ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมสร้างบุญบารมี ปล่อยชีวิตสัตว์ ต่อชะตาชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นศิริมงคลในการที่จะเริ่มต้นในปีใหม่ โดยท่านสามารถปล่อยชีวิตสัตว์ดังนี้

๑. ปล่อยปลา ๒ ตัว ด้วยเงินจำนวน ๑ บาท

๒. ปล่อยวัว ๑ ตัว ด้วยเงินจำนวน ๑๒,๙๙๙ บาท

๓. ปล่อยควาย ๑ ตัว ด้วยเงินจำนวน ๑๔,๙๙๙ บาท

กำหนดการ

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. ไหว้พระ รับศีล

เวลา ๑๙.๕๐ น. เดินจงกรม เจริญสมาธิ

เวลา ๒๐.๓๐ น. ทำวัตรเย็น

เวลา ๒๑.๒๙ น. ฟังพระธรรมเทศนา

เวลา ๒๒.๓๙ น. สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ

เวลา ๒๔.๕๙ น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเป็นศิริมงคลย่างเข้าสู่ปีใหม่ ๒๕๕๔

วันที่ ๑ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ไหว้พระ รับศีล ทำบุญตักบาตร

เวลา ๐๘.๐๙ น. ทำพิธีปล่อยชีวิตสัตว์ รับพร เป็นเสร็จพิธี

(ท่านใดมีความประสงค์ร่วมพิธีเชิญติดต่อแจ้งความประสงค์ได้)หรือจะร่วมบริจาคตามกำลังทรัพย์หรือกำลังศรัทธาได้ โดย..ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวร สุตเขต วัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๒๐ โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘ [url]E-mail:Prasert372@hotmail.com,dhamsan4@gmail.com[/url]

โอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่.. ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี"กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" หมายเลขบัญชี 545-0-14343-5


3,646
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย