เชิญทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก 150 คน (ฟรี) และไถ่ชีวิตโค-กระบือ

 oreo1234     19 พ.ย. 2553

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป
ผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก 150 คน (ฟรี) และไถ่ชีวิตโค-กระบือ 150 ตัว
ถวายพระราชกุศล ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
ทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ ร.พ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร สร้างตึกผู้ป่วยเรื้อรังให้ ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญฯ 57 แยก 3 -7 (ซ.วัดรวกบางบำหรุ)ถ.จรัญฯ บางพลัด กทม

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7.30 น

รายนามพระอริยสงฆ์ที่มาในงานมีดังนี้.................

หลวงปู่เปรื่อง ฐานงฺกโร จ.เพชรบูรณ์ ( ศิษย์หลวงปู่คำดี)
หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร จ.หนองคาย ( ศิษย์หลวงปู่จวน กุลเชษโฐ)
หลวงพ่อมงคล สิริมงฺคโร จ.ราชบุรี ( ศิษย์หลวงปู่มหาปิ่น)
พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต จ.อุดรธานี ( ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน )
พระอาจารย์จันทา กลฺยาโนจ.ร้อยเอ็ด(ศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ จ.ศรีสะเกษ( ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)
พระอาจารย์ทวี สุจิตฺโต จ.ราชบุรี (ศิษย์หลวงปู่หล้า)
พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สญฺญโม จ.หนองบัวลำภู ( ศิษย์หลวงปู่แนน จ.ขอนแก่น)
พร้อมคณะพระอุปัฏฐากหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตามาร่วมในงาน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553
เวลา 19.00 น - แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ และปฏิบัติภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553
เวลา 7.30 น - พระสงฆ์ออกบิณฑบาต, เจริญพระพุทธมนต์ , ถวายภัตตาหาร, ถวายสังฆทาน
เวลา 9.30 น -แสดงพระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่เปรื่อง ฐานงฺกโร และองค์อื่นๆ
เวลา 10.30 น –ทอดผ้าป่าสามัคคีปัจจัย:
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายพระราชกุศล โอกาสวันพ่อแห่งชาติ
และเครื่องมือแพทย์ เช่น ติดตั้งระบบท่ออ็อกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะทั้งโรงพยาบาลให้ ร.พ.เจริญศิลป์
สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และซื้อเล็นซ์ตาเทียมให้ผู้ป่วยต้อกระจก 150 คน

ทำบุญเครื่องมือแพทย์:
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช
เลขที่ 016-4-07801-8 ชื่อบัญชี กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน

ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ :
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช
เลขที่ 016-4-20015-2 ชื่อบัญชี ไถ่ชีวิต โค-กระบือ

หมายเหตุ:
ติดต่อสอบถามได้ที่
ผศ.ยุวดี ชาติไทย (ร.พ.ศิริราช) โทร 089-816-4343,
แฟกซ์ที่ 02-424-8120

เพื่อรับอนุโมทนาบัตร , โปรดนำรถไปจอดในบริเวณ วัดรวกบางบำหรุ และร.ร.วัดรวก(เจ้าภาพได้เตรียมชุดสังฆทาน และผ้าไตรไว้แล้ว ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ปัจจัยที่ทุกท่านร่วมทำบุญทั้งหมด ถวายพระสงฆ์ทุกรูปที่มาในงาน)

ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายพระราชกุศล เป็นเจ้าภาพเลนส์ตาเทียม บริจาคให้ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก 150 คน(ฟรี) และทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ 150 ตัว เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2553

ทอดผ้าป่าสามัคคีซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ ร.พ.เจริญศิลป์ และ สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ ร.พ.สว่างแดนดิน
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ที่จะถึงนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล และร่วมสร้างบุญกุศลตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในชีวิตของทุกท่าน (บิดา-มารดา) ในวันสำคัญดังกล่าว ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิต จ.ศรีสะเกษ ( พระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ได้เป็นต้นศรัทธาจัดทำโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศล เพื่อตอบสนองโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ โดยซื้อโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ซึ่งกำลังจะถูกฆ่า มอบให้แก่เกษตรกรซึ่งแจ้งความประสงค์ขอรับไปเลี้ยงดู

ในปีพ.ศ. 2552 ได้ไถ่ชีวิตโค-กระบือไปเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 364 ตัว ปีพ.ศ. 2553 วันแม่แห่งชาติ จำนวน 202 ตัว

ทั้งนี้ในพิธีมอบโค-กระบือ จะมีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเกษตรกรให้ทำตามสัญญาคือ ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามแลกเปลี่ยน โค-กระบือ ที่รับมอบไป ต้องดูแลจนโค-กระบือนั้นจนแก่ตายไปเอง

สำหรับพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ จะจัดขึ้น ณ ร.ร.บ้านหนองกุง จ.สกลนคร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2553 จำนวน 150 ตัว

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญกุศลต่อชีวิตสัตว์ที่กำลังจะตาย ให้มีชีวิตรอดต่อไป บุญกุศลที่ท่านทำนี้นับว่ายิ่งใหญ่มาก จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น ไถ่ชีวิตโค ตัวละ 8,000 บาท กระบือ ตัวละ 10,000 บาท และซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ ร.พ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร สร้างตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้ ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เนื่องจากโรงพยาบาลไม่มีสถานที่รองรับผู้ป่วยเหล่านี้เพียงพอ ใช้งบในการสร้าง 7 ล้านบาท

ด้วยความเมตตาของท่านพระอาจารย์ทองปาน ท่านจึงพยายามจะหาทุนทรัพย์จากศรัทธาประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ สร้างบุญบารมี และได้วางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 พร้อมกันนั้นจะ ติดตั้งระบบท่ออ็อกซิเจน และ เครื่องดูดเสมหะทั้งโรงพยาบาล ให้ร.พ.เจริญศิลป์ จ.สกลนครราคา 1,500,000 บาท และในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว ได้จัด บริการผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจก 150 คน ฟรี ณ ร.พ.สว่างแดนดิน โดยทีมจักษุแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2553 และขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพเลนส์แก้วตาเทียม ราคาเลนส์ละ 4,000 บาท

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างอาคารดังกล่าว ร่วมเป็นเจ้าภาพเลนส์ตา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ในวันที่อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญ 57 กทม

ท่านสามารรถร่วมบุญได้ โดย

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อกองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน และ บัญชีชื่อ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ดังรายละเอียดข้างต้น

โดยใน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 นี้ จะนำเครื่องแพทย์มาให้ท่านอนุโมทนา ขอได้โปรดช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย

จะเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ดวงตาสว่างไสว มีดวงตาเห็นธรรม และพ้นทุกข์ในชาตินี้เทอญ

ติดต่อสอบถามได้ที่:

ผศ.ยุวดี ชาติไทย โทร 089-816-4343 ,
คุณเกรียงไกร โสมนิล โทร 089-897-8008

แฟกซ์ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ของท่านมาที่ 02- 528-5840 เพื่อขอรับอนุโมทนาบัตรได้

แผนที่บ้านอาจารย์ยุวดี ที่ที่จัดงานครับ
(ไม่ต้อง งง กับ วันงานในแผนที่น่ะครับ ผมใช้เอกสารเก่าเจตนาเพื่อแสดงตำแหน่งและวิธีไปของบ้านอาจารย์ยุวดี
วันงานจะเป็น วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 )

3,759


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย