"ทำบุญได้บุญแท้" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "ทำบุญได้บุญแท้"

" .. ใครทำบุญก็ไม่เหมือนเจ็กไฮทำบุญ "เจ็กไฮทำบุญได้บุญมากที่สุด" พรเขาก็ไม่ต้องรับ คำถวายก็ไม่ต้องว่า "เขาได้บุญตั้งแต่เขาออกจากบ้านมา" บุญเขาเต็มอยู่แล้ว ไม่ได้ตกหล่นสูญหายไปไหน "บุญเป็นนามธรรมอยู่ที่ใจ" อย่างนี้จึงเรียกว่า "ทำบุญได้บุญแท้" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

5,413จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย