"จิตใจเป็นผู้ละกิเลส" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

,
 "จิตใจเป็นผู้ละกิเลส"

" .. กิเลสนั้น เมื่อผู้ใดเลิกได้ละได้แล้ว ไม่เลือกว่าเณร ไม่เลือกว่าพระ ไม่เลือกว่าจะสมมุติว่าเป็นธรรมยุต เป็นมหานิกาย อะไรก็ได้ทั้งนั้น ไม่ใช่สมมุตินั้นละกิเลส "การละกิเลสมันเป็นเรื่องภายในจิตใจของแต่ละดวงจิตดวงใจ" ผ้าขาวผ้าเหลืองไม่ได้มาละกิเลสให้ สถานที่ก็ไม่ได้มาละกิเลสให้แก่เรา "จิตใจเรานั้นเองเป็นผู้ละกิเลส"

เมื่อภาวนาพุทโธ ๆ เมื่อภาวนามรณกรรมฐานได้ทุกลมหายใจเข้าออก "จนดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี้ไม่ไปไหน" อยู่ภายในสงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียว ตั้งมั่นอยู่ภายในจิตใจได้ตลอดเวลา "นั่นแหละต้นทางที่จะเป็นไปเพื่อละกิเลส" ตัดกิเลสตัณหาได้ "เพราะกิเลสตัณหานั้นมีอยู่ภายใน" ไม่ใช่มีแต่ภายนอก .. "

"จิตพระอริยอยู่เหนือกิเลส"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 

5,472

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย