"สติเปรียบเหมือนนายประตู" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "สติเปรียบเหมือนนายประตู"

" .. "สตินี่ถ้าจะเปรียบแล้ว ก็เหมือนกับนายประตูรักษาพระราชาอยู่ในพระราชวัง" ใครไปใครมา นายประตูนั้นต้องตรวจ ต้องรู้ทั้งนั้น ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไม่ให้เข้า ถ้าเป็นคนดีก็ให้เข้าไป

อันสตินี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละ "คอยระวังรักษาจิตอยู่ พอเรื่องไม่ดีกระทบมามันก็รู้ เรื่องนี้ไม่ดี ไม่ยึดไม่ถือ" สติมันก็ไปเตือนจิตทันทีเลยอย่างนี้นะ .."

"ปุจฉา - วิสัชนา"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
 

5,460


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย