พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

    0190-42-14-05-23 หญ้าปากคอก.mp3

    0290-40 07-05-23 กรรม ๑.mp3

    0390-42-27-06-23 ความโง่.mp3

    0490-40 14-04-23 กรรม ๒.mp3

    0590-48 04-11-26 แก่นของการปฏิบัติ.mp3

    0690-44 22-06-25 คนสี่เหล่า.mp3

    0790-44 14-0625 การศึกษาพุทธศาสนา.mp3

    0890-13 27-05-18 พระพุทธคุณครั้งที่ ๑.mp3

    0990-13 04-06-18 พระพุทธคุณครั้งที่ ๒(วิสาขฯ).mp3

    1090-17 08-12-16 ความฉลาดในความโง่.mp3

    1190-25 14-08-19 หลักพุทธศาสนา ๔ ประการ.mp3

    1290-41 29-05-23 มนุษย์สมบัติ.mp3

    1390-28 12-02-20 สติ สมาธิ ปัญญา.mp3

    1490-09 03-09-13 สมมติ-บัญญัติ.mp3

    1590-47 21-10-26 หลักปฏิบัติ(ออกพรรษา).mp3

    1690-08 00-08-13 ปฏิจจสมุปบาท.mp3

    1890-08 17-08-13 ขันธ์ห้าเป็นภารอย่างยิ่ง.mp3

    1990-15 01-05-16 แยกโลกออกจากธรรม.mp3

    2090-31 14-03-20 ต้นไม้พุทธศาสนา.mp3

    2190-10 15-09-13 รูปธรรม นามธรรม.mp3

    2290-07 10-08-13 ธาตุสี่สรีระยนต์.mp3

    2390-12 24-04-14 มาร.mp3

    2490-35 02-05-20 ธรรมและพระธรรม.mp3

    2509- แนวปฏิบัติพุทธศาสนา.mp3

    2509-03-03-2513 งานภายใน.mp3

    2509-03-03-2513 งานภายใน_2.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย