Warning: file(../../ad468-2.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468-2.php on line 4
 
 
วัดประจำรัชกาล
พระอารามหลวง
ทำเนียบวัดไทย
วัดไทยในต่างประเทศ
ข้อมูลวัดทางสถิติ
ข้อมูลวัดไทยในต่างแดน
ไหว้พระ ๙ วัด (ททท.)
ระเบียบปฏิบัติ การไปวัด
พระอารามหลวงชั้นเอก
พระอารามหลวงทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

+ The British Dispensary (L.P.)
+ Spa Of Eternity

วัดป่าอภัยคีรี

   วัดป่าอภัยคีรี เป็นวัดในสายหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก มีเจ้าอาวาสร่วมกัน 2 รูป คือ พระอาจารย์ปสันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ และพระอาจารย์อมโร อดีตรองเจ้าอาวาสวัดป่าอมราวด

   "อภัยคีรี" เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า "ขุนเขาแห่งความปลอดภัย" ซึ่งเป็นชื่อวัดโบราณในศรีลังกา ที่ต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ต่างนิกายมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ด้วยความเชื่อว่า "ทุกชีวิตมีสิทธิ์ในการทำทุกข์ให้สิ้นได้เท่าๆ กัน"

   ปัจจุบัน วัดป่าอภัยคีรี ในอเมริกา ก็ไม่แตกต่างกันนั้นคือ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ รักในสติ รักในปัญญา ได้เข้าถึงความสงบ สัปปายะ เป็นธรรมชาติตามแนววัดป่าฝ่ายเ๔รวาท ไม่ว่าผู้นั้นจะนับถือศาสนาใด นิกายไหน มีสีผิวอย่างไร ไม่เลือก เชื้อชาติ เพศ อายุ

กว่าจะเป็น "อภัยคีรี"  
   เมื่อ พ.ศ. 2520 หลวงพ่อชา ได้รับนิมนต์ไปสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงธรรม และอบรมกรรมฐานแด่ญาติโยมชาวไทยและตะวันตกในครั้งนั้น ผู้มีศรัทธาได้ปรารถกับหลวงพ่อ ถึงการเปิดสาขาวัดหนองป่าพงในอเมริกา หลวงพ่อตอบว่า "รอไปเถอะอีก 20 ปีจะมีสาขาในอเมริกา"

   พ.ศ. 2527 ท่านอาจารย์สุเมโธ ศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกของหลวงพ่อชา ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมและอบรมกรรมฐานแด่ชาวเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศอเมริกา และมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมาก จึงได้รวมตัวกันก่อตั้ง มูลนิธิสังฆปาละ ขึ้นในปี พ.ศ. 2531 เพื่อจัดหาสถานที่เหมาะสมแก่การสร้างวัดป่าที่ไม่ไกลจากซานฟรานซิสโก

   จนกระทั่ง พ.ศ. 2538 คณาจารย์ Hsuan Hua เจ้าอาวาสวัดพระพุทธรูปหมื่นองค์ (The City of Ten Thousand Bhuddhas) ฝ่ายมหายานได้เมตตามอบที่ดิน จำนวน 120 เอเคอร์ ใกล้วัดของท่านให้กับศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อชาก่อนที่ท่านจะมรณภาพ คณาจารย์ Hsuan Hua ได้เคยปฏิบัติธรรมในประเทศไทยและประทับใจในแนวทางปฏิบัติฝ่ายเถรวาท มีความปรารถนาที่จะเห็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันของพระภิกษุฝ่ายมหายานกับเถรวาทอีกครั้ง และเมื่อท่านได้พบกับท่านอาจารย์สุเมโธ ท่านทั้งสองมีความเคารพซึ่งกันและกันเป็นอันมาก

   ที่ดินดังกล่าว มีลักษณะเป็นป่าบนภูเขา มีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม แต่ไม่มีทางเข้า-ออก ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ มูลนิธิสังฆปาละ คณะศิษย์ชาวไทยและต่างประเทศ จึงได้รวบรวมทุนจัดซื้อที่ดินที่มีทางเข้าออก พร้อมบ้านและโรงรถ พอที่จะดัดแปลงให้เป็นที่อยู่อาศัยได้ชั่วคราว ทำให้มีที่ดินรวมทั้งหมด 250 เอเคอร์

   ในปี พ.ศ. 2540 พระอาจารย์ปสันโน ได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ เพื่อมาก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรี และเป็นเจ้าอาวาสร่วมกับพระอาจารย์อมโร วัดป่าอภัยคีรีจึงเป็นสาขาแรกของวัดหนองป่าพง ในประเทศอเมริกา และเป็นที่น่าประหลาดใจว่า นับระยะได้ 20 ปีพอดี จากวันที่หลวงพ่อชาไปเยือนอเมริกา

อภัยคีรีในปัจจุบัน 

"พระสร้างคน"

   หลวงพ่อชาได้ให้หลักการไว้ให้มุ่ง "สร้างวัดภายใน" เสียก่อน คือ สร้างกายวาจาใจ ที่มีวัตรปฏิบัติดี ท่านเคยกล่าวด้วยว่า "ให้พระสร้างคน แล้วคนจะสร้างวัด"

พิธีอุปสมบทพระภิกษุใหม่

   พระอาจารย์ปสันโน และ พระอาจารย์อมโร ดำเนินตามแนวทางของหลวงพ่อชา ในการอบรมถ่ายทอดความรู้และสอนการปฏิบัติธรรมให้แก่บุคคลทั่วไป และผู้ปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างสมณเพศ ท่านอาจารย์ปสันโน ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อความสะดวกในการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรใหม่โดยเฉพาะในอเมริกา
** หมายเหตุ ผู้สนใจจะบวชเป็นภิกษุ จะต้องถือศีล 8 เป็นผ้าขาว 1 ปี บรรพชาเป็นสามเณร อีก 1 ปี จึงจะได้รับการพิจารณาให้บวชเป็นพระภิกษุ

"คนสร้างวัด"

   ในปีแรกๆ ระหว่างรอการอนุญาตจากเทศบาลมลรัฐให้สร้างวัด ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดมีศรัทธามาช่วยสร้างกุฏิหลังเล็กๆ โดยซื้อเศษไม้ราคาถูกมาประกอบ และดัดแปลงรถนอนที่ได้รับบริจาคให้พออยู่ได้ หากคราวใดกุฏิไม่พอ ก็ใช้กางเต๊นท์เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณร อานาคาริกะ (ปะขาว ) ไปชั่วคราว

   ต่อมาเมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัด เทศบาลของมลรัฐกำหนดให้รื๊อถอนกุฏิที่พระและโยมสร้างกันเองออก รถนอนและเต๊นท์ก็ห้ามใช้อีกด้วย เทศบาลยังกำหนดเคร่งครัดว่าจะให้พักที่วัดไม่เกินกี่คน

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก กับกุฏิหลังเล็ก คราวมาเยี่ยมวัดป่าอภัยคีรี เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2542
พระอาจารย์ปสันโน กับที่สรงน้ำพระ-เณร ของวัดป่าอภัยคีรี

   ทั้งนี้เพราะบางส่วนของวัดอยู่ในเขตที่มีแผ่นดินไหว จึงต้องเคร่งครัดเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้กุฏิจึงไม่เพียงพอกับพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ และไม่สามารถบวชภิกษุสามเณรใหม่ หรือรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้


ABHAYAGIRI BUDDHIST MONASTERY
16201 Tomki Rd. Redwood Valley,
California, 95470
Tel: (707) 485-1630 Fax: (707) 484-7948
e-mail: sangha@abhayagiri.org
website: www.abhayagiri.org

กลับสู่หน้าวัดไทยในต่างประเทศ
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org [ Warning: include(../../useronline.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/watthai/world/abhayagiri.php on line 521 Warning: include(../../useronline.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/watthai/world/abhayagiri.php on line 521 Warning: include(): Failed opening '../../useronline.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/watthai/world/abhayagiri.php on line 521 ]