Warning: file(../ad468.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/randomad468.php on line 4
 
 
คำนำ
กลัวตาย หรือ กลัวเกิด
ผีหลอก คนหลอก
ตัวอยู่กับตัว แต่ไม่รู้จักตัว
ธรรมะประจำวัน
ทำบุญให้ได้บุญ
แผ่เมตตา แต่มีเมตตาให้แผ่หรือ?
ทวงหนี้ ใช้หนี้
ฉันสะอาด
บ้านเช่า
ปลูกต้นไม้ไว้กินผล
โลภกุศล งกบุญ
พรุ่งนี้ฉันจะตาย
+ The British Dispensary (L.P.)
+ Spa Of Eternity
+
[ จำนวนคนอ่าน 1973 คน ]
หนังสือ "ตัวสอนตน"

ทำบุญให้ได้บุญ

   เมื่อเราทำบุญซึ่งมีอย่างย่อ ๆ ๓ ประการ คือ
๑. ทาน คือ การให้
๒. ศีล คือ การรักษาศีลให้บริสุทธิ์
๓. ภาวนา คือ การเจริญภาวนาโดยการสวดมนต์หรือเจริญสมถะ วิปัสสนา กรรมฐาน

    แต่ว่าบุญอย่างย่อนี้แบ่งย่อยออกเป็น ๑๐ อย่าง คือ
๑. บุญสำเร็จด้วยการให้ บริจาคทาน
๒. บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
๓. บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา
๔. บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่
๕. บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือในการงานที่ดีที่ชอบ
๖. บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ
๗. บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศล
๘. บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมะ
๙. บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมะ
๑๐. บุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

   เมื่อเรารู้ว่าทำอย่างไรที่จะได้บุญ แต่จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาและปฏิบัติแล้ว บุญที่ได้สะดวก สบาย และง่ายที่สุดคือการอนุโมทนาส่วนบุญ เมื่อเห็นผู้ใดทำความดี ความงาม ที่เป็นกุศลแล้ว เพียงแค่เปล่งวาจา "อนุโมทนา สาธุ" เพียงเท่านี้เราก็ได้บุญด้วยแล้ว และการที่เรามีจิตที่เป็นกุศลเช่นนี้ อย่างน้อยเราก็ไม่อิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดี

   อีกอย่างหนึ่งสำหรับการทำบุญ ควรจะทำให้ตรงกับสิ่งที่เราอธิษฐาน เช่น ถ้าเราอยากสวย หล่อ รูปร่างงดงาม ควรทำบุญด้วยสิ่งที่สวยงามเช่นดอกไม้ หรือ เครื่องหอมเช่นธูปหอม
   ถ้าอยากฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญา ควรทำบุญด้วยสิ่งที่ให้แสงสว่าง เช่น เทียน ไฟฟ้า หรือทำบุญค่าไฟฟ้ากับวัด
   ถ้าอยากมีสุขภาพดี ควรทำบุญกับโรงพยาบาลในการซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป ทำบุญกับผู้ป่วยอนาถา หรือทำบุญซื้อยารักษาโรคถวายพระสงฆ์
   ถ้าอยากมีร่ำรวย เหลือกิน เหลือใช้ ก็ต้องเป็นผู้สละ ผู้ให้ในการบริจาคทาน
ถ้าอยากมีการศึกษาดี ก็ควรทำบุญกับโรงเรียน บริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส
   ถ้าอยากมีอายุยืนยาว ก็ให้ชีวิตกับผู้อื่นโดยการปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า แต่ปล่อยแล้ว ไม่ควรไปกินเขาอีก ถ้าคิดจะทำร้ายเขาโดยการกินเขาก็ไม่ควรไปให้ความหวังแก่เขาโดยการให้ชีวิตเขาเลย ก่อนที่จะปล่อยเขาไป ควรตั้งจิตอธิษฐานว่า ให้เขาไปดีมีความสุขสวัสดี ให้พบกับชีวิตใหม่ที่สุขสดใส อย่าได้มีทุกข์โศกโรคภัย จงอย่าตั้งจิตอธิษฐานให้สัตว์ที่เราปล่อยนั้นนำพาความโชคร้าย ความทุกข์โศกโรคภัยของเราไป เพราะการที่เราให้อย่างไรกับเขา สิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาเรา เรายิ้มให้ผู้อื่น ผู้อื่นก็ยิ้มตอบ เราด่าว่าเขา เขาก็ด่าว่าตอบ ดังนั้นจะอธิษฐานให้สัตว์ที่เราปล่อยไป ให้ไปพบกับความสุข ความดีงามตลอดไป อธิษฐานแต่สิ่งที่ดี ที่เจริญ แล้วสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหาเราเอง

    ในการทำบุญของเราไม่ควรทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนจากการทำบุญ มิฉะนั้นจะได้บาปมาด้วยเนื่องจากการเบียดเบียนตนเอง

    ในแต่ละวันเราควรจะทำบุญเพื่อสร้างสมเอาไว้อย่างใดอย่างน้อยที่สุดก็อย่างหนึ่งในสิบอย่าง ถ้าไม่ได้ทำทานก็สวดมนต์หรืออนุโมทนาบุญ แต่ทางที่ดีที่สุดควรทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
   เมื่อเราทำบุญแล้ว ได้บุญแล้ว มีบุญแล้วก็ไม่ควรลืมที่จะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณแก่เรา เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org Warning: include(../useronline.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/editor/tst06.php on line 431 Warning: include(../useronline.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/editor/tst06.php on line 431 Warning: include(): Failed opening '../useronline.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/dhammathai/domains/dhammathai.org/public_html/editor/tst06.php on line 431