กิจกรรมธรรมะในสวน
 
 
หน้าแรก ธรรมะในสวน
Search By Google
ฝึก "พลังลมปราณ"

 

ประสบการณ์จากธรรมชาติบำบัด ในการฟื้นฟูสุขภาพ

ของ

คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ

 


"วีดีโอการฝึก พลังลมปราณ นี้ ได้รับการอนุเคราะห์และแนะนำมาจาก คุณล้วนชาย ว่องวานิช ซึ่งมีเห็นว่าควรจะให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่ชนจึงได้ให้นำมาเผยแพร่สู่สาธารณะอีกทางหนึ่ง เพื่อจะได้ให้ กัลยาณมิตรธรรมะไทย ได้มีสุขภาพแข็งแรงถ้วนหน้ากัน สามารถปฏิบัติงาน , ปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการ"

เว็บมาสเตอร์ฯ

คลิกที่นี่

บทสัมภาษณ์คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ ในสกุลไทย

 

[ จำนวนคนอ่าน คน ]
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org