Dhammathai.org
มงคลที่ ๓๐.การสนทนาธรรมตามกาล
ยามหดหู่ ฟุ้งซ่าน กาลสงสัย
เป็นสมัย ไต่ถาม ตามเหตุผล
เพื่อบรรเทา คลี่คลาย หายกังวล
ควรจะสน- ทนาธรรม ตามที่ควร.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
หน้าแรก บทความธรรมะ เรื่องที่ 616
หลักการตัดสิน “ความถูกต้อง”
บางสิ่ง “ถูกใจ...แต่อาจไม่ถูกต้อง”
บางสิ่ง “ถูกต้อง...แต่อาจไม่ถูกใจ”

การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับว่า...
ผู้ตัดสินใจอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ??

ถ้าถือเอาความถูกใจตัดสินปัญหา...
บางสิ่งอาจจะไม่ถูกต้อง..ตามหลักเกณฑ์..

ถ้าถือเอาความถูกต้อง...
ตามหลักแห่งความเป็นจริง...
>>>…ก็จะเป็นสิ่งที่จริงแท้...แน่นอน...
>>>…เป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง...

แต่ถ้าการตัดสินใจ...
โดยยึดหลัก “ความถูกใจของตนเองเป็นสำคัญ”
>>>…บางครั้งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้...
>>>…เพราะการตัดสินใจนั้น...
>>>…ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง....
>>>…และการคิดการตัดสินใจนั้นก็ปราศจากเหตุผล...

ลองสังเกตดูว่า...
จิตใจและอารมณ์ของผู้ตัดสินใจนั้นเป็นเช่นไร ??
>>>…ถ้ามีอารมณ์โกรธ - เกลียด...
>>>…การตัดสินใจนั้น...ก็อาจผิดพลาดได้ง่าย...
>>>…ถ้ามีจิตใจสงบนิ่ง - เยือกเย็น เป็นธรรม...
>>>…การตัดสินใจนั้น...ก็จะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น...

>>>…บางคนเลือกที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ถูกใจ...
>>>…เพราะเห็นว่า...เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม...
>>>…บางคนเลือกที่จะกระทำสิ่งที่ถูกใจ...
>>>…เพราะเห็นว่า...เป็นสิ่งที่ตรงกับใจของตนเอง...

การเลือกและตัดสินใจ..
กระทำบางสิ่งบางอย่าง..หรือสิ่งใด ๆ ก็ตาม...
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง...ก็คือ...
>>>…ความจริงแท้...แน่นอน..
>>>…และความถูกต้อง...ดีงาม...
ที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่ถูกต้อง...มากกว่า..ความถูกใจ...

ดังนั้น..การกระทำสิ่งใด ๆ ก็ตาม...
>>>…อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล...
>>>…อย่าใช้ความถูกใจอยู่เหนือความดีงาม..ความถูกต้อง...
>>>…อย่าด่วนตัดสินใจอะไรง่าย ๆ
แต่จงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงเหตุผล..
อย่างถ่องแท้และเข้าใจ...บทความ...โดย...ชายน้อย...


chaynoi ส่งเมล์ถึง chaynoi [DT07292] [ วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15:44 น. ]
บทความธรรมะ
เงิน สำคัญไฉน
ขาดเธอ (ไม่) ขาดใจ
"บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า"
เหนือสิ่งอื่นใดคือ... (การทดแทนคุณ)
เหนือสิ่งอื่นใดคือ... (การทดแทนคุณ)
ธรรมะคืออะไร
พระมาลัยท่องนรก สวรรค์
เจตนารักษาศีล
สนทนากันนะ
ความสืบเนื่อง
จุดประสงค์
เมื่อมีการระลึก
รอยจารึก.....จากดวงใจ..
เรื่องการให้ทาน
อินทรีย์ 5
ในแต่ละวินาที
ความทรงจำ...............ที่ระลึกถึง......................
มานะมีหลาย
ถ้าความเห็นนั้นไม่ตรง
ถ้าความเห็น
กิจกรรมธรรมะในสวน
[ จำนวนคนอ่าน 3907 คน ]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 
Security Code
ใส่ตัวอักษรด้านซ้าย
ลงช่องล่างด้วยครับ
 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org