Dhammathai.org
มงคลที่ ๑๖.การประพฤติธรรม
การประพฤติ ตามธรรม คำพระสอน
ไม่เดือดร้อน ถอนทุกข์ ยามฉุกเฉิน
คนรักธรรม ธรรมรักษ์คน ผลเจริญ
นั่ง,ยืน,เดิน นอน,สุข ทุกข์ไม่มี.
Home sitemap Dhamma World Wide Web
Contact Us
ภาษาไทย
English
หน้าแรก บทความธรรมะ เรื่องที่ 616
หลักการตัดสิน “ความถูกต้อง”
บางสิ่ง “ถูกใจ...แต่อาจไม่ถูกต้อง”
บางสิ่ง “ถูกต้อง...แต่อาจไม่ถูกใจ”

การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับว่า...
ผู้ตัดสินใจอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ??

ถ้าถือเอาความถูกใจตัดสินปัญหา...
บางสิ่งอาจจะไม่ถูกต้อง..ตามหลักเกณฑ์..

ถ้าถือเอาความถูกต้อง...
ตามหลักแห่งความเป็นจริง...
>>>…ก็จะเป็นสิ่งที่จริงแท้...แน่นอน...
>>>…เป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง...

แต่ถ้าการตัดสินใจ...
โดยยึดหลัก “ความถูกใจของตนเองเป็นสำคัญ”
>>>…บางครั้งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้...
>>>…เพราะการตัดสินใจนั้น...
>>>…ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง....
>>>…และการคิดการตัดสินใจนั้นก็ปราศจากเหตุผล...

ลองสังเกตดูว่า...
จิตใจและอารมณ์ของผู้ตัดสินใจนั้นเป็นเช่นไร ??
>>>…ถ้ามีอารมณ์โกรธ - เกลียด...
>>>…การตัดสินใจนั้น...ก็อาจผิดพลาดได้ง่าย...
>>>…ถ้ามีจิตใจสงบนิ่ง - เยือกเย็น เป็นธรรม...
>>>…การตัดสินใจนั้น...ก็จะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น...

>>>…บางคนเลือกที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ถูกใจ...
>>>…เพราะเห็นว่า...เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม...
>>>…บางคนเลือกที่จะกระทำสิ่งที่ถูกใจ...
>>>…เพราะเห็นว่า...เป็นสิ่งที่ตรงกับใจของตนเอง...

การเลือกและตัดสินใจ..
กระทำบางสิ่งบางอย่าง..หรือสิ่งใด ๆ ก็ตาม...
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง...ก็คือ...
>>>…ความจริงแท้...แน่นอน..
>>>…และความถูกต้อง...ดีงาม...
ที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่ถูกต้อง...มากกว่า..ความถูกใจ...

ดังนั้น..การกระทำสิ่งใด ๆ ก็ตาม...
>>>…อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล...
>>>…อย่าใช้ความถูกใจอยู่เหนือความดีงาม..ความถูกต้อง...
>>>…อย่าด่วนตัดสินใจอะไรง่าย ๆ
แต่จงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงเหตุผล..
อย่างถ่องแท้และเข้าใจ...บทความ...โดย...ชายน้อย...


chaynoi ส่งเมล์ถึง chaynoi [DT07292] [ วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 15:44 น. ]
บทความธรรมะ
เงิน สำคัญไฉน
ขาดเธอ (ไม่) ขาดใจ
"บุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า"
เหนือสิ่งอื่นใดคือ... (การทดแทนคุณ)
เหนือสิ่งอื่นใดคือ... (การทดแทนคุณ)
ธรรมะคืออะไร
พระมาลัยท่องนรก สวรรค์
เจตนารักษาศีล
สนทนากันนะ
ความสืบเนื่อง
จุดประสงค์
เมื่อมีการระลึก
รอยจารึก.....จากดวงใจ..
เรื่องการให้ทาน
อินทรีย์ 5
ในแต่ละวินาที
ความทรงจำ...............ที่ระลึกถึง......................
มานะมีหลาย
ถ้าความเห็นนั้นไม่ตรง
ถ้าความเห็น
กิจกรรมธรรมะในสวน
[ จำนวนคนอ่าน 4221 คน ]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อความ * :
โดย * :
E-mail :
จังหวัด * :
 
Security Code
ใส่ตัวอักษรด้านซ้าย
ลงช่องล่างด้วยครับ
 
   

หน้าหลัก
ปิดหน้านี้
หน้าแรก พระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธสาวก หัวข้อธรรม ธรรมปฏิบัติ ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทศชาติชาดก วิทยุธรรมะไทย
พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมพุทธศาสน์ ทำเนียบวัดไทย คลังแสงแห่งธรรม พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ข่าวธรรมะ กิจกรรมธรรมะ สมุดเยี่ยม
ธรรมะไทย - dhammathai.org