30-1-19

10 โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนของพ่อหลวง (รัชกาลที่ 9)

คำว่า “โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์” นั่นหมายถึง โรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล…

images

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒๕๒๑

“… การที่จะร่วมมือกันทำให้งานราบรื่นสำเร็จ และดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้…

a4274677-165

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะชาวพุทธ แขวงห้วยขวาง เขตพญาไท กรุงเทพฯ

“… ความดีคือปฏิบัติอะไรที่สุจริตไม่คดโกง ปฏิบัติอะไรที่ไม่มีความโลภ ไม่มีความ…