พระราชดำรัส – วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๕

line-3

line-4

“… สิ่งที่เราจะต้องทำ คือต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองทำดีหรือเปล่า ที่เราพัฒนาได้ก็มีอย่างเดียวที่จะยั่งยืนคือความดีถ้าหากว่าจะพัฒนาให้ร่ำรวย มันก็ยากจนลงไปได้ แต่ว่าถ้าดีแล้วดีจริง ความดีนั้นไม่เสียไป…”

line-1

พระราชดำรัส พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๕

 ·

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์