พระราชดำรัส ในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที ๖

line-3

line-4

“…ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมี ความปรกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้าน เมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…”

line-1

พระราชดำรัส ในงานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที ๖

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

 ·

Copyright © 2019. All rights reserved.
ข้ามไปยังทูลบาร์