ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

 Nawapol19  

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

1.เพื่อสร้างเสนาสนะ 1
2.ทำถนนกันไฟ 2 กม.400,000 บาท
ในวันเสาร์ที่28 พฤศจิกายน2563 เวลา10:30น.
ร่วมบุญได้ที่วัดธรรมวราลังการ บ้านตอง ตำบลครึ่ง. อำเภอเชียงของ. จังหวัดเชียงราย 57140
ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/102007591308752/posts/205539864288857/?d=n

เลขที่บัญชี. 020290763679
ธนาคารออมสิน
วัดธรรมวราลังการ สาขาเชียงของ
ติดต่อ0817998751

เนื่องด้วยวัดธรรมวราลังการ(ธ) มีความต้องการบูรณะเสนาสนะด้วยเป็นวัดกลางหุบเขาห่างไกลที่ผู้มีกำลัง จะมองเห็น ไฟฟ้ายังคงใช้โซล่าเซลล์ เป็นสถานที่สัปปายะก่อนหน้านี้สามสิบปีที่แล้วมีครูบาอาจารย์ได้เดินธุดงค์และมีบ่อน้ำเล็กๆพอได้ฉันชาวบ้านที่ทำไร่ได้เห็นว่ามีพระธุดงค์มาตามแนวเขาค่อนข้างบ่อยจึงรวมกันสร้างด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมและเป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดตั้งแต่2524และขอให้เป็นวัดมาจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ทุกท่านก็มีอายุมากพอสมควรแล้ว และเสนาสนะก็เก่ามาก กุฏิไม่เพียงพอสำหรับพระที่มาจำพรรษา,ถนนหนทาง,ยังลำบาก เมื่อเกิดไฟป่า และการที่จะมีผ้าป่าหรือกฐิน บริวารทั้งหลาย เพื่อมาพัฒนานั้นจึงเป็นเรื่องยากพอสมควรจึงอยากขอเมตตาท่านที่มีกำลังบารมี มีบริวารบุญร่วมสร้างสืบสานศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

ขอให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน…….เทอญ.


2,863
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย