สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

 provost  

¶แจ้งบุญ ประชาสัมพันธ์/ ห.จ.ก.ซาวฟีการก่อสร้าง/วัดตลิ่งชันอารามหลวง/
และกัลยาณมิตรทุกท่าน:

π บุญนี้ยิ่งใหญ่ สร้างบุญ สร้างกุศล แก่ชีวิต 1บุญ 1แชร์ รับอานิสงส์บุญนี้ไปด้วยกันสาธุ

#บุญ ปลดทุกข์
ขอเชิญร่วมบุญถวายสมทบทุน สร้างห้องน้ำจำนวน ๑๐ ห้อง
รวมยอด ๕๓๘,๐๐๐ บาท ณ.วัดตลิ่งชันอารามหลวง

¶เปิดบุญเจ้าภาพ ๑๐ กองบุญ กองบุญล่ะ ๓,๐๐๐ บาท (พร้อมขึ้นป้ายชื่ออนุโมทนา)
และสามารถร่วมบุญตามกำลังทรัพย์ เนื่องด้วยขณะนี้เกิดโรคระบาดทางวัดไม่สามารถจัด
ทอดกฐินได้ จึงขอเชิญท่านที่ศรัทธาทั้งหลาย ร่วมอนุโมทณาเป็นเจ้าภาพและตามกำลังทรัพย์เพื่อสร้างให้แล้วเสร็จ

#ทางวัดมีความประสงค์จะสร้างห้องน้ำเนื่องจากทดแทนหลังเก่าที่ชำรุดและไม่เพียงพอ
สำหรับรองรับญาติโยม พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญที่วัด
วัดจะมีห้องน้ำใช้อย่างพอเพียง และดีกว่าเดิม

¶ ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่าน ธนาคารออมสิน เลขบัญชี 02022-72541-56
หรือทางพร้อมเพย์ 065-3617820 (ห.จ.ก.ซาวฟีการก่อสร้าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร.096-1850657 รองเจ้าอาวาสวัดตลิ่งชันอารามหลวง
ท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี
แจ้งได้ทาง Inbox หรือตามช่องทางที่ระบุไว้
***วัดของเราเป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียน E-donation ของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว
จึงเจริญพรผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำถวายวัด ขอให้ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่าน จงประสพแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ด้วยเทอญ.

#อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด#
ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า

แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีความทุกข์หนัก ชาตินี้มีความทุกข์มาก ทำอะไรก็ลำบากยากเข็ญ มีความคับแค้นใจ ไม่สบายใจ เจริญพรสาธุ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลประทานพรในการร่วมบุญกุศลอานิสงค์ครั้งนี้ ให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังใน ชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ.

ที่มา : https://www.facebook.com/100049744273947/posts/114899423511533/?app=fbl

2,859


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย