บอกบุญ

 provost  

¶ประชาสัมพันธ์ แจ้งบุญ วัดตลิ่งชันอารามหลวง/หจก.การโยธาบ้านตลิ่งชัน/ศิษย์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้/และกัลยาณมิตรทุกท่าน™

°บุญนี้ยิ่งใหญ่ ร่วมอนุโมทนาสาธุตามกำลังทรัพย์และศรัทธาเป็นเจ้่าภาพสร้างกำแพง บุญรับีใหม่ไทย
"ธนาคารออมสิน
เลขบัญชี ๐๒๐๒-๒๗๒๕๔-๑๕๖
{สแกนบาร์โค้ด mymo}
πอานิสงส์การทำบุญด้วยการ สร้างกำแพงวัด มีอานิสงส์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง มีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคง แข็งแรง ปราศจากโรคภัยปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง.
อานิสงส์ของการสร้างกำแพงวัด
1. เนื่องจากกำแพงคุ้มกันวัด ผู้ที่ทำบุญจะปราศจากอันตรายทั้งปวง ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
2. ผู้ที่ทำบุญจะมีทรัพย์สินมั่งมีถาวร ปราศจากโจรขโมย
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร ได้ไปสู่สวรรค์ภพ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลประทานพรในการร่วมบุญกุศลอานิสงค์ครั้งนี้ ให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังใน ชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ.

ที่มา : https://www.facebook.com/100049744273947/posts/114899423511533/?app=fbl

2,859


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย