กลั่นใจให้สะอาด

   
::: กลั่นใจให้สะอาด :::


เมื่อเห็นทุกข์ในชีวิตแล้ว ให้เอาทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นอาจารย์
เป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจแก่เรา
ให้ทุกข์เป็นปุ๋ย เป็นยาบำรุง
การคิดดี พูดดี ทำดีของเรา
ทุกข์ที่สุดอยู่ที่ไหน สุขที่สุดมันก็อยู่ที่นั่น นี่เป็นความจริง


น้ำสะอาดก็อยู่ที่น้ำไม่สะอาด
เมื่อเรารู้จักน้ำไม่สะอาด ไม่ว่าน้ำส้วม น้ำซุป น้ำส้ม น้ำผลไม้
น้ำโคลน น้ำประปา น้ำใช้แล้ว ปล่อยให้มันระเหยกลายเป็นไอ
แล้วเก็บไอมากลั่น ไม่ว่าน้ำสกปรกอย่างไรก็กลายเป็นน้ำสะอาด


ใจเราก็เช่นกัน ต้องหมั่นกลั่นทุกข์ใจให้กลายเป็นใจสะอาด
ผิดหวัง ต้องเสียใจมากๆ ก็ให้เห็นชัดๆ ว่าสิ่งเหล่านี้คิดวิบากกรรมของเรา
เป็นสิ่งที่ต้องเกิดตามเหตุปัจจัยของมัน
ขอให้มองดูทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เรา ทั้งทุกข์ทางกายและทุกข์ทางใจ
ด้วยจิตใจที่ดี จิตใจที่สุขุม อ่อนโยน มีเมตตา มีขันติ
ด้วยความอดกลั้นและด้วยปัญญา


ความสำเร็จของชีวิตนั้นอยู่ที่เราทำใจดีได้ในทุกสถานการณ์
ไม่ว่าจะเจอวิกฤติ เจอปัญหาหนักขนาดไหน
ก็ยังรู้จักคิดดี คิดถูก ตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้องได้


*********************************************
คัดจากหนังสือธรรมบรรยาย เรื่อง "รู้เท่าทันกรรม ชีวิตเป็นสุข"
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับอ.สมพล ช่วยบุญส่ง
กับผลงานภาพสีน้ำ "บัวบาน" มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ที่มา : fb ภวนพ เซี่ยงโก

5,459จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย