เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดคุณรุ้งเดือน (เก๋) แห่งกวีธรรมะ เจ้าค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย  


.............
สุขสันต์วันเกิดจ้ะเก๋

กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน
เธอจงยังกิเลส เครื่องกังวลนั้น
ให้เหือดแห้งหายไป

กิเลสเครื่องกังวลใด
จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง

ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
ก็จักเป็นมุนีผู้สงบระงับแล้วเที่ยวไป ... ดังนี้

***************

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
5,992


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย