ทำอย่างไรจึงจะสมหวังดังที่ปรารถนา

 มหาราชันย์  


ทุกคนที่เกิดมาต่างมีความมุ่งมาดปรารถนากันมากมายหลายอย่าง
แล้วทำอย่างไรละจึงจะสมหวังได้ดังปรารถนาดังที่ต้องการ


ในฐานะที่ท่านเป็นชาวพุทธ ท่านพอจะบอกได้ไหมว่าทำอย่างไรคนเราจึงจะสมหวัง ???เจริญในธรรมครับ.

6,039จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย