คำถามเก่า ๆ ของคุณภูวนาถ 5 ตุลาคม 2550 ธรรม หรือ ธรรมมะ คืออะไร ?

 มหาราชันย์  

ธรรม หรือ ธรรมะ ในความหมายของพระพุทธเจ้าคืออะไรครับ

เท่าที่ได้รับรู้ ได้อ่าน หรือได้ยินคำว่า ธรรม

อย่างเช่น ......

เข้าวัดฟังธรรม พุทธธรรม
คนธัมมะ ธัมโม
จริยธรรม คุณธรรม สัจธรรม .................. ฯ

ถ้าดูจาก ในพจนานุกรม
ธรรม ธรรมะ น. คุณความดี คำสั่งสอนในศาสนา หรักประพฤติปฎิบัติในศาสนา ความจริง ความยุติธรรม
.......................ความถูกต้อง กฎ สิ่งทั้งหลาย สิ่งของ .............ฯ

สังเกตุได้ว่า คำว่า

ธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่ดี

แล้วทำไมพระองค์ท่านถึงกล่าวว่า
ธรรมะ ทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

ธรรมหรือธรรมะ ทั้งหลายมีอยู่ก่อนแล้ว ก่อนท่านจะตรัสรู้
ธรรม ...... อนัตตา

ขอความรู้จากทุกๆท่านครับ คำว่า ธรรม ในความหมายของพระพุทธองค์คืออะไรครับ ?


ภูวนารถ [58.136.196.204][ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2550 เวลา 20:12 น. ]
เชิญทุกท่านร่วมสร้างปัญญาบารมีกันนะครับเจริญในธรรมครับ.

6,051


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย