คำถามเพิ่มปัญญาบารมี

 มหาราชันย์  

     คำถามประจำวันนี้

     พระอรหันต์มีจิตชนิดไหนบ้าง ?
     และพระอรหันต์ไม่มีจิตชนิดไหนบ้าง ?


ใครสนใจเพิ่มปัญญาบารมี ก็ลองเข้ามาตอบกันได้ครับ ?เจริญในธรรมครับ.

5,988


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย