เชิญร่วมแสดงมุทิตาครบรอบวันเกิด ท่านเฟื่องฟ้า .... 20 พย. นี้ เจ้าค่ะ

 หิ่งห้อยน้อย  


ศรี ศรี ศรี ครบรอบ       เกิดวาร
เชิญผู้อ่าน ร่วมจาร       เอ่ยถ้อย
นำพรธรรมนำผสาน      สู่จิต เฟื่องฟ้าเอย
ทุกถ้อยผจงเรียงร้อย     ให้เจ้าด้วยใจเดือน วันผันผ่านพ้น       อีกปี
วันที่ยี่สิบ พย.นี้            อีกครั้ง
การณ์ใดหมองหม่นที่      ยึดเกาะ จินตนา
กรรมใดเคยพลาดพลั้ง     สิ้นแล้วพ้นพาลขอจิตเฟื่องฟ้ามั่น           ธัมมา
มิห่างจากมรรคา            พุทธเจ้า
กุศลใดแม่กอบมา           มอบเจ้า จากจินต์
ผสมสุขเจ้าคลุกเคล้า       เจริญยิ่งสัทธรรม
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
6,110• ๕๔.ปางสนเข็ม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย