พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ จักไม่ศึกษา พระสูตร อันนักปราชญ์รจนาไว้ อันนักปราชญ์ร้อยกรองไว้

 sun dharma  


จักไม่ปรารถนาฟังจักไม่เข้าไปตั้ง
จิตเพื่อรู้ และจักไม่สำคัญธรรมเหล่านั้น ว่าควรเล่าเรียน ควรศึกษาแต่ว่าเมื่อเขากล่าวพระสูตร
อันนักปราชญ์รจนาไว้ อันนักปราชญ์ร้อยกรองไว้

http://dharma-of-buddha.blogspot.com/2012/06/blog-post_20.html

6,013


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย