@ เมรุหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน.

 นิวพุดเดิล  


“ รวมพลัง...สร้างเมรุ หลวงตามหาบัว”

@ รวมพลัง สร้างเมรุ เป็นการใหญ่
ทั้งชาวไทย ชาวเทศ ทั่วเขตขัณฑ์
ด้วยรักและศรัทธา น่าอัศจรรย์
ไม่กี่วัน จะถึง ซึ่งวันงาน

@ เสาร์ที่ ๕ มีนา ฯ ปี ๕๔
จัดพิธี สลายร่าง อย่างภูมิฐาน
เมรุลอยฟ้า ถูกสร้าง อลังการ
ตกแต่งปาน เมืองสวรรค์ ชั้นฟ้าไกล

@ แม้จะดูเรียบง่ายแต่ใครเห็น
ก็ต้องชมว่าเด่นเป็นไหนไหน
สมศักดิ์ศรีแห่งองค์พระสงฆ์ไทย
ที่ช่วยชาติยิ่งใหญ่ได้เรื่อยมา

@ ทั้งคุณวุฒิคุณธรรมเลิศล้ำยิ่ง
ทำทุกสิ่งยิ่งใหญ่ใจหาญกล้า
เป็นสงฆ์มากพิเศษด้วยเมตตา
ญาติโยมจึง ศรัทธา มืดฟ้าดิน

@ วันที่ ๕ มีนา ฯ ขออย่าพลาด
ขอเชิญญาติธรรมไทยในทุกถิ่น
มาร่วมงาน พระราชทาน สะท้านธรณิน
แด่พระสงฆ์ ผู้หมดสิ้น ชีวิตินทรีย์

@ ท่านเคยพูด ชาตินี้ เป็นที่สุด
ท่านหมายหยุด ตัดภพชาติ ขาดชาตินี้
“โสดาบัน, สกทา, อนาคามี”
หรือถึงที่ ไกลลิบ คือนิพพาน

@ จาคุณธรรม ผ่านมา น่าเชื่อถือ
ว่าท่านคือ อริยสงฆ์ องค์ภูมิฐาน
มากคุณธรรม มากเมตตา ปัญญาญาณ
มากศีลทาน มากธรรม เลิศล้ำจริง....พุดเดิล

.........ผมเชื่อและศรัทธาของผมอย่างนี้ ส่วนท่านอื่น จะคิดอย่างไร เชื่ออย่างไร เป็นสิทธิของท่าน เพราะคนเรา ก็ "นา นา จิตตัง" อยู่แล้ว...เจริญธรรม นะครับ.

6,024


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย