นิมิตหมาย "ฤๅษี" ใบหน้าสัตว์ต่างๆ


นิมิตหมาย "ฤๅษี" ใบหน้าสัตว์ต่างๆ

รูปฤาษีที่มีศรีษะเป็นใบหน้า
วัว เสือ กวาง

เป็นนิมิตหมายสื่อถึง

สัตว์ที่รู้จักบำเพ็ญ สามารถชนะใจตนเอง

จนได้เป็นฤาษี ได้เป็นครูบาอาจารย์

สายฤาษีหน้าเสือ
ปู่ฤๅษีสมิงพราย
สายตัวมิจฉาโทสะอารมณ์

อารมณ์โทสะ อารมณ์เกี้ยวกราดต่างๆ

เจริญตบะได้ จนได้เป็นฤาษี เป็นครูบาอาจารย์

ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ ควบคุมอารมณ์ได้ สามารถไปประกอบพิธี คุมสายอารมณ์ คุมสายเสือสมิง พลังร้ายในป่า สายพลังจร อัธพาล พลังดำในป่า ซึ่งจะเกี่ยวกับภัยป่า


สายฤาษีหน้าวัว
ฤๅษีนนทิเกศวร, ฤๅาษีวาลมีกิ, ฤๅษีวัชรมฤค


วัว เป็นสายดื้อ ดุดัน

สายมิจฉามานะทิฏฐิ

คุมคนที่ดื้อรั้น ยิ่งทนงในปัญญา

ท่านนี้อยู่บ้านได้ แต่ถ้าเป็นเสือจะให้อยู่ป่า


สายฤาษีหน้ากวาง
ฤาษีกไลยโกฏิ

กวาง เป็นตัวแทนแห่งปัญญา
เพราะฤาษีพฤหัสบดี ขี่กวาง

เพราะท่านเป็นอาจารย์ของเทวดา

เป็นตัวแทนสายฤาษีครูบาอาจารย์พฤหัสบดี

   

7,015จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย