ระดับขั้นของการกินเจ


ระดับขั้นของการกินเจ

การกินเจ เราสามารถกินอยู่ขัั้นไหน ระดับอะไร

ขั้นที่ ๑ กินเฉพาะ ๑ มื้อ เช่นตอนเช้า

ขั้นที่ ๒ กินทั้งวัน แต่เป็นมังสวิรัติหรือจะกินเฉพาะตอนเย็น ประเภทของการกินมังสวิรัติ คือ

๑) มังสวิรัตินมและไข่ (Lacto-ovo vegetarian) งดเนื้อสัตว์ แต่ยังทานผลิตภัณฑ์จากนมและไข่ได้ ถือเป็นกลุ่มมังสวิรัติที่ใหญ่ที่สุด

๒) มังสวิรัตินม (Lacto vegetarian) รับประทานนม แต่งดไข่

๓) มังสวิรัติไข่ (Ovo vegetarian) รับประทานไข่ แต่ไม่ดื่มนม

๔) มังสวิรัติบริสุทธิ์ (Vegan) เป็นกลุ่มมังสวิรัติที่ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ได้จากสัตว์

๕) มังสวิรัติปลา (Pesco vegetarian) เป็นกลุ่มมังสวิรัติที่บริโภคปลาและอาหารทะเล

๖) กลุ่มกึ่งมังสวิรัติ (Semi vegetarian) งดการรับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู รับประทานเนื้อปลา ไก่ ผลิตภัณฑ์จากนม และไข่ต่าง ๆ

ทำไมกินมังสวิรัติถึงกินปลาได้ เพราะคิดว่า การเกิดของปลาคือการอุทิศให้เป็นอาหารของมนุษย์ ของสัตว์โลก เป็นจิตปณิธานของปลา ฉะนั้น มังสวิรัติจึงกินได้ แต่ถ้าการกินเจก็จะเนื้อสัตว์ทุกชนิด ไข่กับนม บางคนก็จะเว้น บางคนที่ไม่เคร่งครัดก็จะไม่เว้น

ขั้นที่ ๓ จะงดทุกอย่าง ไข่ นม ก็จะไม่กิน รวมทั้งผักของฉุน

๑) กระเทียม (garlic) ไม่ว่าจะเป็นหัวกระเทียม ต้นกระเทียม งดทั้งหมด เพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อธาตุไฟของร่างกาย กระเทียมมีความระคายเคืองสูง อาจไปทำลายการทำงานของหัวใจได้ ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือโรคตับ ไม่ควรรับประทานกระเทียมมาก

๒) หัวหอม (onion) หอมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น ใบหอม ต้นหอม หอมหัวใหญ่ หอมแดง ซึ่งตามหลักการแพทย์โบราณของจีนเชื่อว่า หัวหอม จะกระทบต่อธาตุน้ำในร่างกาย ไปทำลายการทำงานของระบบไต บริโภคมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการหลงลืมได้ง่าย นอกจากนี้ อาจส่งผลให้มีอาการตาพร่ามัว และทำให้กลิ่นตัวแรงกว่าปกติได้

๓) หลักเกี้ยว (Chinese garlic) หรือ กระเทียมโทนจีน ในทางการแพทย์ของจีนเชื่อว่า หลักเกียว หรือ กระเทียมโทนจีน ส่งผลกระทบต่อธาตุดินในร่างกาย และไปทำลายการทำงานของม้ามในร่างกายเรา

๔) กุยช่าย (Kuicheai) ทำลายการทำงานของตับ และกระทบกระเทือนต่อ ธาตุไม้ ในกาย

๕) ใบยาสูบ (tobacco) ซึ่งหมายถึง บุหรี่ ยาเส้น นั้น เป็นของเสพติดมึนเมา โดยใบยาสูบจะไปทำลายการทำงานของปอด และกระทบกระเทือนต่อ ธาตุโลหะในกาย (https://medium.com/@tor.sritong3663)

ขั้นที่ ๔ เวลาปรุงอาหารจะใช้เกลืออย่างเดียว จะไม่ใช้อย่างอื่นไม่มีซอส เต้าเจี้ยว ซีอิ๊วขาว จะใส่เฉพาะเกลืออย่างเดียว

ขั้นที่ ๕ เวลากินจะต้องกำหนดจิตว่า "ละ" กินสักแต่เป็นธาตุ ยกตัวอย่างเช่น เห็นว่าตรงนี้เป็นผักแล้วจะคุ้ยผักมากินไม่ได้ ต้องกินคล้ายแบบพระ คือ เอาของอาหารทุกอย่างเทลงในบาตรแล้วคนเข้าด้วยกันจนไม่มีรสชาติ เวลากินต้องกินแบบธาตุ

ขั้นที่ ๖ กำหนดกินอาหารวันละมื้อ และต้องเจ ห้ามกิน ๓ มื้อ

ขั้นที่ ๗ ยังกำหนดไปอีกว่า กิน ๑ มื้อนั้นจะกินแค่ไหน? ให้กินแบบสันโดษ กินเพียงพอแก่เหตุ ดื่มน้ำเปล่าได้ แต่น้ำหวาน น้ำอัดลมห้ามกิน ดื่มน้ำผลไม้ได้ สาเหตุที่งดน้ำหวาน เพราะความหวานทำให้เกิดการปรุงแต่งทางราคะ ความอยากกำหนัด พยายามหลีกเลี่ยงความหวาน กินหวานแต่ในผักผลไม้ แต่น้ำผึ้งนี้ให้กินอยู่ เพราะถือว่าเป็นยา กินน้ำผึ้งเป็นยา

แล้วจำเป็นไหม? จะต้องไปเข้าพิธีสวดกินเจ

ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมพิธี แต่ถ้ามีโอกาสก็ควรทำ แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไหว้เอง กำหนดขึ้นเอง กำหนดกติกา ถ้าที่บ้านมีองค์เจ้าแม่กวนอิม กิ๋วอ๊วงฮุดโจว้ หรือตี่จั่งอ๊วง ก็ไหว้ได้ แต่ถ้าไม่มีก็ให้จุดธูปกลางแจ้งก็ได้ ระลึกถึงเจ้าแม่กวนอิม (觀世音) กิ๋วอ๊วงฮุดโจว้ (九皇佛祖) หรือตี่จั่งอ๊วง (地藏王祷)


^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,766จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย